Begeleide intervisie voor professionals

Soms lijk je vast te lopen in een probleem, situatie of relatie. Dat kan in je persoonlijk leven gebeuren of op je werk. Iedereen kent die perioden. Jouw bekende gedrag werkt niet meer, je vertrouwde strategieën lijken niets op te lossen. In deze situaties is supervisie een prachtig instrument om je patronen te doorzien en nieuwe alternatieven voor je gedrag te creëren.

 

Voor professionals die onder leiding van een ervaren begeleider willen sparren met vakgenoten, is supervisie een uitdagende optie.

Je groeit in professionaliteit door samen met anderen vanuit verschillende invalshoeken te kijken, luisteren, passende interventies te kiezen en daarmee te werken. Je leert zowel van je eigen ingebrachte casus, als van de verschillende interventies en casussen van je collega's uit andere organisaties.

 

Alle aspecten van het werk komen in de supervisie aan bod: contact maken, contracteren, aansluiten, plek en plekbesef, overdracht en tegenoverdracht, interventiekeuze. Zo blijf je persoonlijk en professioneel geïnspireerd en gevoed in het werkveld van de kunst en kunde van jouw professie. Aanwezig zijn in de ontmoeting met je hart open.

 

Werkwijze

Je hebt samen met een vaste groep professionals binnen jouw functie vijf keer per jaar een dagdeel supervisie. Ieder brengt zijn of haar professionele vraagstuk in en ontvangt kort feedback van de medesupervisanten over wat de casus in hen oproept. De supervisor werkt vervolgens de casus met de supervisant uit. Tussendoor zijn er oefeningen aansluitend op wat binnen de supervisiegroep op die dag speelt. De groep bestaat uit maximaal 8 personen.

 

Doelgroep

Professionals die zichzelf, hun functie en de organisatie waarbinnen zij werken serieus nemen.

 

Periode 2016

Je schrijft je in voor 5 bijeenkomsten. Daarna volgt een intake tussen jou en de twee begeleiders waarin de eerste contouren van de leervraag wordt ingezet (het contract). Er zijn 5 bijeenkomsten van een dagdeel per bijeenkomst met 8 deelnemers en 2 begeleiders waarin geheimhouding en de individuele contracten context bieden. Binnen de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van alle deelnemers. Tussen de bijeenkomsten wordt met opdrachten gewerkt voor elke deelnemer. Als afsluiting volgt er een coachings-/uitcheck begeleidingsgesprek met elke deelnemer en de twee begeleiders. 

 

Het supervisie traject ziet er als volgt uit:

  • Intake/coachingsafspraak
  • Bijeenkomst 1: begin februari
  • Bijeenkomst 2: begin april
  • Bijeenkomst 3: eind mei
  • Bijeenkomst 4 medio september
  • Bijeenkomst 5 eind oktober
  • Coachings/uitcheck begeleidingsgesprek

 

De investering  bedraagt € 1295,-- excl. BTW per deelnemer voor het totale traject inclusief een verzorgde lunch vooraf of aansluitend op de bijeenkomst.

 

Schrijf je hier in voor supervisie voor professionals in de sport

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.