Portfolio

 

Made2Sport heeft de afgelopen jaren opdrachten uitgevoerd voor de overheid, het onderwijs en de sport. Doordat sport steeds vaker een integraal onderdeel is van het sociale domein ben ik ook actief binnen andere sectoren, zoals welzijn, (gezondheids-)zorg en cultuur. De opdrachten die ik doe betreffen doorgaans veranderingsprocessen die ik begeleid. Het gezamenlijk ontwikkelen van een visie en strategie kan daar onderdeel van zijn, evenals het coachen van een team of leidingevenden en het ontwikkelen en opleiden van medewerkers. In het onderstaande een aantal voorbeelden. 


In opdracht van NOC*NSF en gefinancierd door het ministerie van VWS en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er in 5 regio's (Noord Oost Friesland, De Achterhoek, Midden Limburg, Goeree Overflakkee, En de Kop van Noord Holland bijeenkomsten gehouden waar we aan de hand van een zogenaamde transitie-atlas (in samenwerking met Public Result) de gevolgen van de demografische krimp in kaart brengen voor de sport. Vervolgens organiseren we regionale en lokale open club sessies waarin we sportverenigingen bewust maken van de mogelijkheden en kansen en ook concrete handvaten bieden hoe ze kunnen samenwerken. In januari 2016 starten er 24 pilots van lokale allianties tussen sportverenigingen en andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en cultuur.


De gemeente Emmen is in 2013 gestart met een zevental bestuurlijk innovatie experimenten. Een van de zeven experimenten betreft buitensportaccommodaties. Onder leiding van Made2Sport en in samenwerking met de KNVB begeleid ik de gemeente Emmen en 24 voetbalverenigingen die deelnemen aan deze pilot. Het doel  is tweeledig. Hoe zorgen we voor vitale voetbalverenigingen in een omgeving die aan voortdurende verandering onderhevig is en hoe kunnen verenigingen en gemeente effectiever samenwerken? Het gaat daarbij onder meer over de inzet van vrijwilligers en het optimaal benutten van de buitensportaccommodaties. 


Voor de Stichting LOOT - de koepel van alle topsport talentscholen in Nederland - heb ik een scholingsprogramma op maat ontwikkeld. In 2012-2017 heeft Made2Sport 18 meerdaagse trainingen verzorgd, waaraan in totaal meer dan 200 LOOT-coördinatoren en LOOT-begeleiders hebben deelgenomen. Het trainingsaanbod werd mede ingevuld door Gochme Advies, MT & CC sportpsychologen, Manage to Manage consultants en SLO.


Als dagvoorzitter heb ik tijdens de eerste internationale SPLISS conferentie (Antwerpen, 2013), georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel en Arko Sports Media, de plenaire onderdelen verzorgd. Deelnemers uit 60 landen volgden workshops en discussieerden met elkaar over de uitkomsten van de SPLISS (Sports Policy factors Leading into Sporting Succes) onderzoeken die in verschillende landen waren uitgevoerd en over welke inzet kan leiden tot toekomstig topsport succes.


 Het Ministerie van VWS is in 2009 gestart met de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Dit programma was gericht op de aanstelling van uiteindelijk 2500 combinatiefunctionarissen. NOC*NSF heeft met 17 sportbonden, op verzoek en met financiering van het Ministerie, een ondersteuningsorganisatie opgezet voor realiseren van de aanstelling van combinatiefunctionarissen in de sport. In 2013 heeft Made2Sport, in opdracht van NOC*NSF, de verantwoording van dit programma (2009-2013) verzorgd.


Andere opdrachtgevers van Made2Sport: